Från valp till vuxen hund

Då alla hundar är olika trots ras så kan utvecklingen från valp till vuxen hund se lite olika ut. Men från att valpen kommer till världen till att den räknas som vuxen så går den igenom en del faser i livet. Hur den utvecklingsperiod som din hund går igenom kan se annorlunda ut mot för grannens. Många gånger så kanske man inte ser skillnaderna utan hunden äter, gör sina behov och sover som vilken hund som helst.

Den första tiden

Fram tills att valpen är åtta veckor så är det uppfödarens ansvar att se till så valpen får det den behöver. De flesta gångerna så gör tiken en stor del i jobbet och tar hand om sina valpar på ett fantastiskt sätt. Utvecklingen som valp går snabbt och fram till att valpen är 12-13 dagar så är ögon och öron är stängda. Vid fyra veckor så har synen utvecklats helt och en vecka till så kan den känna igen sina syskon och sin mamma.

Den viktigaste tiden

Fram till vecka 12 i valpens liv är de viktigaste, det är nu som sinnena börjar vara fullt utvecklade och den kontakt som valpen får med människor ska vara positiv. Minnesbilder börja finnas hos valpen och saker och ting kan vara skrämmande. Se till att miljön är så trygg som den bara kan vara. Hos Häromi så hittar man både sköna och trygga bäddar för valpen men också bra hundleksaker och annat som kan passa för valpen.

Nytt hem och nya upplevelser

När valpen är åtta veckor så kan leverans ske till det nya hemmet. Många gånger så får en tik ett antal valpar vilket kan skilja mellan gångerna. Olika raser föder olika många valpar. Men som uppfödare så säljer man de flesta från kullen. Då kommer en ny period i hundens liv, att anpassa sig till sin nya miljö med en ny flock. Mellan 13 till 16 veckor så kan man säga att den halva könsmognaden har uppnåtts. Först vid tre års ålder kan man räkna med att en hund är fullvuxen.